Изчистване негативно влияние

В днешно време е доста лесно човек да натрупа негативно влияние в своето ежедневие, което да оказва ефект върху цялостното му развитие и да го спъва във всяко начинание.

Има различни начини, чрез които човек натрупва негативна енергия освен най-основният начин – да му бъде направена черна магия. Други начини, които повечето хора дори не подозират, че съществуват, са следните:

  • Напълно възможно е хора в обкръжението да бъдат причина за урочасване в зависимост от тяхната емоционална нагласа и умението им да концентрират енергията. Възможно е да се получи, когато някой наоколо завижда на конкретния човек или го гледа със злоба и възхищение. Не е задължително тези хора, които урочасват да са лоши. Много добри и мили хора несъзнателно урочасват други около тях.
  • Когато човек мине през място, където е правено магия или е разваляна магия, където е бил убит човек или някакво други зло е било направено, отрицателната енергия от съответното място се прехвърля на човека. Това е често срещано при туристи, иманяри и пастири.
  • Това включва енергообмен, който не е свързан с личната воля и нерегламентиран. Най-често се среща неосъзнатата форма на енергиен вампиризъм, която може да е на сексуална или емоционална основа.
  • Основата и тук е емоционална и е едно от най-често срещаните негативни въздействия. Клетвата представлява всяка негативна мисъл, която се изрича на глас и включва в себе си енергията на негативната емоция. 
  • В тези случаи негативната енергия се предава на човека чрез магия носена от храна. Може да се ползва и за добро. Често се използват за смърт и се прилагат често от ходжите
  • Използват се различни енергийно свързани с човека лични предмети, течности и тъкани, както и снимки, за да се изпрати негативна енергия към този човек.
Даная предлага изчистване на негативно влияние

Има и много други методи за натрупване на негативно влияние. В даден момент всичкото натрупано негативно влияние започва да оказва много силен ефект върху живота на човек. В такъв случай е необходимо да се осъществят ритуали за изчистването на негативното влияние. С моя опит и умения много хора са успявали да премахнат негативното влияние в живота си.