Леене на восък (восъколеене)

Леенето на восък (восъколеене) е един от начините, които се използват от миналото до днес, за развалянето на негативни магии.

восъколеенеВосъколеенето не е необходимо да се извършва само с восък. Възможно е и с други материали – например олово. Това е метод, с който е възможно успешно да се повлияят уплах, уроки, стрес, увредена аура, нервност, психически разстройства и други. 

Восъкът е вещество, което може да се получи както от соковете на различни растения, така и от животни като пчелите, както и по изкуствен начин при пречистване на нефта. При ритуала восъколеене се използва само чист пчелен восък. 

По време на леенето на восъка се формира восъчна отливка. Тази отливка има уникална способност. Тя снема всички отрицателни енергии, които са се насложили върху даден човек без неговата воля. Отливката обикновено представлява „картина“, която показва енергетиката на човека, както и наличие на чуждо влияние, циркулацията на енергетиката, състоянието на биополето и други. Възможно е да се образуват и фигури с голяма точност. Те показват поръчителя на намесата, вида на намесата, както и много друга полезна информация. Тези отливки обаче могат да се разчетат само от специалист с опит.

Потърсете Даная още сега и се въпозлвайте от нейните умения!

Обикновено по време на ритуала човекът, на когото се лее восъка, присъства. Възможно е ритуалът да премине и без неговото присъствие – само при наличие на снимка. Снимката също носи енергетиката на съответния човек. Важно е тя, да е направена наскоро, за да може да носи възможно най-последните нива на енергетика и състояние на биополе.

Веднага след приключване на сеанса, човекът може да започне да чувства ефект от восъколеенето. Тази първа отливка действа от момента на направата и до края на третия ден от ритуала. Обикновено се правят от една до три отливки в цялостната програма в зависимост от тежестта и силата на външното влияние, както и самото състояние на човека, потърсил помощ. С помощта на ритуалите ми за восъколеене е възможно да се отстранят всички негативни външни влияния.