Ясновидството е изкуството човек да бъде наясно с факти, обекти и ситуации, които не са известни на останалите.

Гадаенето от своя страна е ясновидство с помощта на различни пособия. Едни от най-често ползваните пособия са картите на Таро, медальони, монетите на Чинг, разтопено олово, което е излято във вода, листа от чай и много други аксесоари. Към него се включва и гадаенето на кристална топка, мастило, вдлъбнато черно огледало и други подобни обекти. Те се приемат като задействащи интуицията фактори. 

Много различни причини карат хората да търсят помощ от ясновидци и гадатели. Може да е от чисто любопитство, забавление или истинска нужда от помощ. Повечето имат нужда от помощ за определен проблем или се намират в много трудна ситуация.

Ясновидство и гадаене

Използвайки уменията си, мога да помогна на всеки, който има нужда от следните видове помощ :

Потвърждение

Много често човек не е сигурен дали дадено нещо, в което се съмнява, е така. Моите ясновидски способности могат да помогнат в постигането на потвърждение или отхвърлянето на съмненията, което от своя страна да доведе до вътрешен мир и спокойствие. 

Разнищването на лични проблеми

Гадателското гледане може да помогне на всеки човек да разнищи различни проблеми в живота си. Вместо да се чудите какво си мисли партньорът, може директно да разчитате на моите способности в представянето точно на какво чувства и желае партньорът. Това е само пример как може едно гледане да помогне на всеки човек. Много хора търсят такива услиги с цел да станат по-наясно със самите себе си особено ако дълго време са се чувствали странно емоционално без конкретна причина.

Съвет

Гадателското гледане може да помогне на всеки човек да разнищи различни проблеми в живота си. Вместо да се чудите какво си мисли партньорът, може директно да разчитате на моите способности в представянето точно на какво чувства и желае партньорът. Това е само пример как може едно гледане да помогне на всеки човек. Много хора търсят такива услиги с цел да станат по-наясно със самите себе си особено ако дълго време са се чувствали странно емоционално без конкретна причина.